strona w naprawie zapraszamy jutro ;)

 Szwendak
Kampinos


Jako pierwsze ciekawe miejsce w naszej przepastnej Puszczy należało by i trzeba wymienić małą wioskę Kampinos która dała nazwę całej puszczy.
Pierwsze zapiski na temat Kampinosu a dokładniej na temat :Białego Miasta” pochodzą z roku 1377. W roku 1414 wieś otrzymała prawa miejskie. W roku 1489 po raz pierwszy użyto nazwy „Capinoss” W roku 1566 użyto już polskiej nazwy Kapinos. W 1579 r. Kampinos znów staje się tylko wsią i tak już pozostaje do naszych czasów. Sama nazwa Puszcza Kapinoska pojawia się sto lat później.
Najwspanialszym zabytkiem Kampinosu jest kościół parafialny z XVIII w. Zbudowany na przełomie 1773-1782 roku. Na przyległym do kościoła cmentarzu pochowani są bohaterowie powstania z 1863 roku i 1939.
Drugim zabytkiem jest Dwór z początków XIX w. W czasie powstania styczniowego w tym dworze mieli siedzibę dowódcy powstańczych oddziałów Zygmunt Padlewski i Mieczysław Romanowski. Podczas II wojny światowej w tym samym dworze był umieszczony posterunek graniczny żandarmerii hitlerowskiej. Było to związane z faktem iż na niedaleko przepływającym kanale Łasica Niemcy ustanowili granice pomiędzy III – Rzeszą a Generalnym Gubernatorstwem.
Jeszcze do niedawna w dworze istniało schronisko PTTK ale niestety jakiś czas temu dwór został odsprzedany prywatnemu właścicielowi.
Zwiedzanie dworu i parku niestety raczej niemożliwe.
Z Kampinosu najlepiej kierować się do Granicy gdzie jest waży węzeł szlaków turystycznych.
główna strona nasz_kpn ciekawe miejsca ciekawe miejsca - Rezerwaty ciekawe miejsca - Miejscowości
Copyright 2010-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. CODE & DRESING NET6
Zgubiłeś się? - Mapa serwisu  - Szukaj
Powiększenie zdjęcia
Trwa ładowanie zdjęcia...