strona w naprawie zapraszamy jutro ;)

 Szwendak
Park Narodowy
Obszar o szczególnych walorach przyrodniczych, kulturowych....

Według polskiej Ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku park narodowy jest to:

"Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe"
Park tworzony jest na podstawie zarządzenia rady ministrów.
Par jest jednostką budżetową.
Park podzielony jest na strefy zazwyczaj: strefę ochrony ścisłej (rezerwaty ścisłe) ochrony częściowej i ochrony krajobrazowej. W okół parku wyznacza się strefę przejściową tak zwaną strefę otuliny. Tereny wchodzące w skład Parku Narodowego w większej części należą do skarbu państwa. Tereny prywatne znajdujące się w granicach parku są sukcesywnie odkupywane od prywatnych użytkowników. Na terenie ochrony krajobrazowej pozwala się na prowadzenie działalności rolniczej w celu zachowania piękna naturalnego krajobrazu wiejskiego.

Informacja częściowo z portalu wikipedia
główna strona nasz_kpn słownik pojęć związanych z puszczą
Copyright 2010-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. CODE & DRESING NET6
Zgubiłeś się? - Mapa serwisu  - Szukaj
Powiększenie zdjęcia
Trwa ładowanie zdjęcia...