strona w naprawie zapraszamy jutro ;)

 Szwendak
Rezerwat
Obszary zachowane w stanie naturalnym...

Rezerwat przyrody w brzmieniu Ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.[1] (art. 13 ust. 1)

obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Cały obszar rezerwatu lu tylko jego część mogą podlegać ochronie ścisłej, czynnej lub krajobrazowej.
W Puszczy kampinoskiej większość rezerwatów to Obszary Ochrony Ścisłej.
wiadomość zaczerpnięta częściowo z portalu wikipedia.
główna strona nasz_kpn słownik pojęć związanych z puszczą
Copyright 2010-2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. CODE & DRESING NET6
Zgubiłeś się? - Mapa serwisu  - Szukaj
Powiększenie zdjęcia
Trwa ładowanie zdjęcia...